kPNI

Wat is klinische Psycho-Neuro-Immunologie (of kPNI)?

De kPNI of Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, bestudeert hoe het lichaam als een geheel functioneert en hoe het eigenlijk kan dat we ziek worden of niet meer herstellen.

De term Psycho-Neuro-Immunologie werd voor het eerst gebruikt in de jaren ’70 door Amerikaans professor Robert Ader, die ontdekte welke invloed stress op het lichaam kan hebben. De Psycho-Neuro-Immunologie heeft zich verder ontwikkeld op basis van wetenschappelijke onderzoeken.

De wetenschap van de Psycho-Neuro-Immunologie is gebaseerd op de ontdekking dat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert met andere organen en cellen en elk mens als zodanig een ‘netwerk’ is van communicerende systemen. Daarnaast maakt de mens ook deel uit van een netwerk van sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatiesysteem.

De communicatie is van belang om goed te kunnen reageren op steeds veranderende omstandigheden. Alle organen en cellen worden zo op de hoogte gehouden van elkaars functioneren. Gezondheid is afhankelijk van de mogelijkheid van het lichaam om te kunnen reageren op de veranderingen in de omgeving. Stress, slechte voeding, gifstoffen, te weinig slaap en verkeerde beweging/fysieke inspanning zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid.

Klinische psycho-neuro-immunologie maakt gebruik van de inzichten uit vele wetenschapsgebieden. Door het samenbrengen van deze inzichten vallen de puzzelstukjes in elkaar en krijgen we een indruk van het grotere geheel. Biologie en evolutiegeneeskunde, biomedische wetenschappen, psychologie en gedragswetenschappen en epigenetica leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de kPNI.

kPNI is vooral een manier om te achterhalen wat er aan de hand is, hoe het lichaam als een geheel functioneert bij gezondheid en ziekte. De kPNI sluit goed aan bij o.a. de inzichten uit de natuurgeneeskunde en de orthomoleculaire geneeskunde.